Velg en side

TOUCHCOM

Oppgave

Touchcom er en innovativ og kompetent leverandør av det mest moderne dørtelefonanlegget i verden. Teknologien er trådløs og basert på bruk av smarttelefon-app. De ønsket en logo som speilet selskapets verdier og økte deres synlighet.

Løsning

Logodesignet er basert ut fra asosiasjonene til ringeklokke (o) og symbolet for trådløs tilkobling. Fonten ble valgt fordi den har et solid, enkelt og kraftfullt uttrykk, noe som passer med selskapets verdier og markedsposisjon. Den er godt leselig også når logoen blir liten. Det oransje elementet er med på å dele opp et ellers langt navn og kan trekkes ut som et selvstendig designelement.