Velg en side

Deep Sea Supply

Deep Sea Supply er et rederi og en operatør av forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøy. Gjennom årene hadde det grafiske uttrykket utviklet seg i mange retninger med ulike farger og elementer, og selskapet manglet et samlende og gjenkjennbart visuelt uttrykk. Oppgaven var å gi selskapet et nytt visuelt uttrykk som kunne brukes i kvartals- og årsrapporter over tid. Jeg la vekt på maritime verdier, tradisjoner, trygghet og soliditet. Et blått fargestikk hentet fra logofargen ble brukt på alle forsidebilder. En hvit vertikal stripe med årstalls- og versjonsnummer går igjen på alle rapporter og presentasjoner. Det er tydelige grafiske grep som gjør selskapet lett gjenkjennelig med et konsistent uttrykk.