Velg en side

DEEP SEA SUPPLY

Oppgave

Deep Sea Supply er et rederi og en operatør av forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøy. Gjennom årene hadde det grafiske uttrykket utviklet seg i mange retninger med ulike farger og elementer, og selskapet manglet et samlende og gjenkjennbart visuelt uttrykk. Oppgaven var å gi selskapet et nytt visuelt uttrykk som kunne brukes i kvartals- og årsrapporter over tid.

Løsning

Jeg la vekt på maritime verdier, tradisjoner, trygghet og soliditet. Et blått fargestikk hentet fra logofargen ble brukt på alle forsidebilder. En hvit vertikal stripe med årstalls- og versjonsnummer går igjen på alle rapporter og presentasjoner. Det er tydelige grafiske grep som gjør selskapet lett gjenkjennelig med et konsistent uttrykk.