Velg en side

Bioveier i byen

«Bioveier i byen» jobber for å få til et nettverk av grønne arealer i byen, med stedegne villblomster, pollinerende insekter, urban dyrking, folkeopplysning m.m. Oppgaven var å designe en logo til foreningen. Løsningen ble gjenbruk av et kjent symbol; fotgjengerskiltet, der mannen med hatt har blitt erstattet med en humle. Målet for foreningen er å gjøre det lettere å være pollinerende insekt i byen, og det grønne fotgjengerfeltet ble symbolet på dette. De «myke trafikantene» blir tatt vare på.